PROGRAMA

EMERGÈNCIA I POTÈNCIA 
Jornades internacionals en recerca interdisciplinària i arts

26, 27 i 28 d'octubre de 2022
Facultat de Belles Arts, Universitat de Barcelona. Pau Gargallo, 4, 08028 Barcelona


Emergència i Potència són unes jornades orientades a posar en comú qüestions sobre la recerca interdisciplinària en el context de les arts, amb l’objectiu de conèixer i interactuar amb experiències concretes, i alhora activar nous projectes de recerca compartida en què els àmbits de les arts (visuals, escèniques i musicals) puguin estar implicades. 

Tenint en compte que la recerca pot desplegar-se tant entre diferents pràctiques artístiques com entre diverses disciplines, s’introdueixen altres conceptes relacionats i complementaris com són: transdisciplinarietat, multidisciplinarietat o extradisciplinarietat. Tots aquests conceptes estan presents en diferents espais de discussió i acció que se situen fora dels límits disciplinaris propis, així com en l’articulació de nous modes de creació de continguts que cerquen una incidència social més significativa. Conceptes que estan presents en les jornades mitjançant les aportacions de projectes concrets, articulats des d’una perspectiva internacional.

Amb aquestes jornades es vol plantejar un estat de la qüestió, o àmbit de possibilitats, a partir del creixement de la recerca en el context de les arts, i la potència entesa com l’energia que transforma les diferents oportunitats en realitats de confluència entre diferents disciplines, o ubicades fora del seu àmbit. Emergència i Potència és el títol de les jornades, per tal d’analitzar el moment en què es troben les arts en relació amb el nostre context i contribuir a catalitzar la configuració de projectes nous. Es refereix a l’emergència de la recerca interdisciplinària en arts, en tant que territori que s’està conformant, i a la potència com a mecanisme d’activació multiplicadora i transformadora.

Les pràctiques artístiques esdevenen essencialment interdisciplinàries (integrant en aquest cas els prefixos trans-, multi- i extra-) pel fet de posicionar-se entre múltiples formes de coneixement i múltiples formes d’experimentació creativa, i pel creixent interès vers temàtiques que depassen els límits propis de les disciplines artístiques. La seva situació d’emergència es justifica per la labor de definir-se en un estat de creixement i d’interès per posicionar la investigació artística, però alhora per la necessitat de connectar-se a altres àmbits disciplinaris, i poder afrontar plantejaments o problemàtiques més complexos. Aquí resideix la seva potència. És en aquest sentit que des de la Facultat de Belles Arts, en col·laboració amb les entitats que formen part del Campus de les Arts, es planteja la potencialitat futura de la recerca, tractant de posicionar la interdisciplinarietat pròpia de les arts per articular punts de confluència, o fer visible plantejaments divergents entre diferents persones interessades en aquestes vies de treball.


Les jornades es duran a terme de manera presencial i es divideixen en dues parts, la primera oberta al públic, que consisteix en la presentació de ponències i casos d’estudi, amb debats posteriors. La segona, adreçada a persones que formen part de les institucions vinculades al Campus de les Arts, consisteix en un seminari de treball, per promoure l’activació de projectes interdisciplinaris.

- Les ponències i debats compten amb traducció simultània (anglès - castellà).

- Els seminaris seran en català i castellà.

- La participació com asistent en les jornades serà acreditada per l'Institut de Desenvolupament Professional IDP-ICE de la Universitat de Barcelona. Per tenir l'acreditació d'assistència, totes aquelles persones prèviament inscrites (mitjançanta aquesta web) i havent signat l'assistència a les jornades, cal que demanin l'acreditació a través dels següents vincles de l'IDP-ICE:


PONÈNCIES I DEBATS

26.10. 2022 de 16.00 a 18.15h

Acte d'apertura

- M. Dolors Tapias. Degana de la Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona.

Interaccions disciplinàries. Art - Ciència - Medi ambient

- Límites, Ecología y Libertad
Giorgos Kallis.
Investigador ICREA a l’Institut de Ciència i Tecnologies Ambientals (ICTA) de la UAB. Involucrat en projectes de recerca sobre economia i ecologia, es posiciona com a investigador no disciplinari. Autor del llibre Límits. Ecologia i llibertat.

- Art + Science as transmaking of things
Yvonne Volkart.
Responsable de recerca a l’Institute Art Gender Nature, Academy of Art and Design FHNW, Basel. Actualment lidera el projecte «Plants_Intelligence», i recentment el projecte «Ecodata–Ecomedia–Ecoaesthetics», una recerca que combina tecnologies dels mèdia amb metodologies tecnocientífiques (registrar, recollir i interpretar dades).

Presenta y modera: Mar Redondo

26.10. 2022 de 18.30 - 20.30h 

Habitar els marges. Arts - Arquitectura - Espai públic

- Acciones al margen desde la contradisciplina
Torolab
(Raúl Cárdenas / Ana Martínez). Col·lectiu artístic i laboratori d'estudis contextuals que explora i impulsa, en l'esfera social, projectes contradisciplinaris per a la millora de la qualitat de vida. Cocomissaris de la XII BIAU, Bienal Iberoamericana de Arquitectura y Urbanismo.

In the Open. Experimenting in the expanded field of creative approaches to public space
Marion Hohlfeldt.
Professora d’Història de l‘Art, Departament d’Arts Visuals. Universitat de Rennes 2. Directora d‘EUR Creative Approaches to Public Space (GS_CAPS).

Presenta i modera: Eloi Puig


27.10.2022 de 16.00 a 18.15h

Imaginació política. Arts – Sociologia – Activisme

Everyday utopias in practice - Approaches to interdisciplinary research
Pilvi Porkola.
Investigadora sènior. Recerca artística, estudis de performance, pedagogia de l’art, pedagogia feminista. Universitat de Turku, Finlàndia.

The art of being together: care, radical pedagogy and prefigurative practices
Institut of Radical Imagination
(IRI). Grup de comissaris, activistes, estudiosos i productors culturals amb un interès compartit per coproduir investigacions, coneixements i intervencions artístiques i polítiques, orientades a la implementació de formes de vida postcapitalistes.

Presenta i modera: Elena Fraj

27.10.2022 de 18.30 a 20.00h

- La investigació artística: un espai per promoure el coneixement disruptiu a les arts i l'acadèmia. (Conferència de cloenda)
Fernando Hernández Hernández. Catedràtic d'Universitat de la Unitat de Pedagogies Culturals a la Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona. Porta a terme projectes vinculats a la investigació basada en les arts, el gir postqualitatiu, els nous materialismes, i l'aproximació a les cartografies com a epistemologia i metodologia.
Va ser redactor i coordinador del "Llibre blanc sobre la investigació a la Facultat de Belles Arts de Barcelona" (1998). Va dirigir la 1st Conference on Arts-Based and Artistic Research (2003). És coautor amb Natalia Calderón del llibre "La investigació artística, un espai de coneixement disruptiu en les arts i la universitat" (2019).

Presenta i modera: Núria Sempere

 


SEMINARIS DE TREBALL

27.10.2022 de 10.00 a 13.00h

Construir xarxes des duna perspectiva internacionalitzadora

- Aprendiendo otras maneras de estar juntxs
Jordi Ferreiro. Coordinador d’Educació i Mediació de Manifesta. Manifesta és una plataforma itinerant centrada en el diàleg entre l’art i la societat a Europa que celebrarà la 15a edició a Barcelona el 2024.

- Culture Action Europe
Tere Badia. Directora de Culture Action Europe. Es dedica a la investigació i producció cultural en diversos formats, en especial sobre polítiques culturals, xarxes culturals, art contemporani i R+D+i en les arts visuals.

 

28.10.2022 de 10.00 a 13.00h

Construir espais de recerca interdisciplinària

Sessió participativa amb taules de treball dinamitzades.

Activitat conduïda per Moisés Carmona Monferrer, cap de la secció d’Educació i Comunitat IDP-ICE. GRICS (Grup de Recerca en Interacció i Canvi Social) 2017 SGR 1500. Departament de Psicologia Social i Psicologia Quantitativa. Secció de Psicologia Social de la Universitat de Barcelona.


Organitza: Campus de les Arts i Deganat de la Facultat de Belles Arts, Universitat de Barcelona

Direcció: Ramon Parramon, investigador i professor lector Serra Húnter, al Departament d’Arts Visuals i Disseny, Universitat de Barcelona

Coordinació: Mercedes Pimiento, investigadora al Departament d’Arts Visuals i Disseny, Universitat de Barcelona